SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

CONCURSURI ANGAJARE / PROMOVARE



----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de autopsier la Serviciul de Anatomie patologica din 05.12.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Muncitor calificat I – electrician din 05.12.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     Procese verbale cu rezultatele la concursul / examenul de promovare in functie a urmatorului personal contractual, din 29.11.2019:

- 5 posturi de infirmiere debutante in infirmiere>>Descarca proces verbal<<

- 1 post de referent cu studii de scurta durata in post de referent de specialitate cu studii superioare>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     Procese verbale cu rezultatele la concursul / examenul de promovare in functie a urmatorului personal contractual, din 28.11.2019:

- 1 post de asistent medical principal PL in post de asistent medical principal cu studii superioare>>Descarca proces verbal<<

- 2 posturi de asistent medical de laborator debutant PL in post de asistent medical de laborator PL>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     Proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea functiei specifice comitetului director - director de ingrijiri, din 21.11.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de autopsier la Serviciul de Anatomie patologica>>Descarca anunt<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician>>Descarca anunt<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului-grila) la concursul organizat pentru ocuparea functiei specifice comitetului director - director de ingrijiri, din 19.11.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului / examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung”, inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 5 posturi de infirmiere debutante in infirmiere>>Descarca fisa postului si bibliografia<<

- 1 post de asistent medical principal PL in post de asistent medical principal cu studii superioare>>Descarca fisa postului si bibliografia<<

- 2 posturi de asistent medical de laborator debutant PL in post de asistent medical de laborator PL>>Descarca fisa postului si bibliografia<<

- 1 post de referent cu studii de scurta durata in post de referent de specialitate cu studii superioare>>Descarca fisa postului si bibliografia<<

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 22 noiembrie 2019 ora 15.00 la Secretariat.>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitoare de curatenie la Sectia Chirurgie Generala, posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata din 14.11.2019:

>>Descarca centralizator<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea functiei specifice comitetului director - Director de ingrijiri din 12.11.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitoare de curatenie la Sectia Chirurgie Generala, posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata din 11.11.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<

>>Descarca proces verbal final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitoare de curatenie la Sectia Chirurgie Generala, posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata din 06.11.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de infirmiera perioada determinata in cadrul Sectiei Chirurgie Generala din 30.10.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si anunt desfasurare concurs organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de ingrijitoare de curatenie in cadrul Sectiei Chirurgie Generala din 30.10.2019:

>>Descarca proces verbal selectie dosare<<

>>Descarca anunt desfasurare<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG, cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr. 8, JUDETUL ARGES organizeaza concurs pentru ocuparea functiei specifice comitetului director, dupa cum urmeaza:

- Director de ingrijiri

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele concursului/ examenului organizat pentru promovarea din functia de asistent medical debutant in asistent medical din 25.10.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant contractual pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I – lacatus mecanic din 25.10.2019:

>>Descarca centralizator<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si anunt desfasurare concurs organizat pentru ocuparea unui post de infirmiera la Sectia Chirurgie Generala, post vacant contractual pe perioada determinata din 23.10.2019:

>>Descarca proces verbal selectie dosare<<

>>Descarca anunt desfasurare<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant contractual pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I – lacatus mecanic din 23.10.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<

>>Descarca proces verbal final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant contractual pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I – lacatus mecanic 18.10.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul în municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi de ingrijitoare de curatenie la Sectia Chirurgie Generala, posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata

>>Descarca anunt<<

>>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul în municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de infirmiera la Sectia Chirurgie Generala, post vacant contractual pe perioada determinata

>>Descarca anunt<<

>>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si proces verbal metodologie la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant contractual pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I – lacatus mecanic din 11.10.2019:

>>Descarca proces verbal selectie dosare<<

>>Descarca proces verbal metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str.Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu "Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung", inregistrat cu numarul 20506 / 07.10.2019, organizeaza concurs de promovare a urmatorului personal contractual :

- 4 posturi de asistent medical debutant in asistent medical in Sectiile:Neonatologie (1 post), Pediatrie (2 posturi) si CompartimentuluiDermatologie (1 post).

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 17.10.2019 ora 15.00 la Birou RUNOS.

>>Descarca anunt<<

>>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul în municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post vacant contractual pe perioada nedeterminata de asistent medical generalist principal cu studii superioare la Unitatea de transfuzie sanguina>>Descarca anunt<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca fisa postului<<

    Bibliografie concurs asistent medical generalist principal cu studii superioare la Unitatea de transfuzie sanguina......>>Descarca bibliografie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul în municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post vacant contractual pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I – lacatus mecanic>>Descarca anunt<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca fisa postului<<

    Bibliografie concurs muncitor calificat I – lacatus mecanic......>>Descarca bibliografie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant PL pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 18.09.2019:

>>Descarca centralizator<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist principal cu studii superioare la Sectia Obstetrica Ginecologie, post vacant contractual pe perioada determinata din 18.09.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant PL pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 16.09.2019:

>>Descarca procese verbale<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele contestatiei nr. 18623/12.09.2019 formulate de catre doamna Manole Luminita Vasilica privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant PL pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 13.09.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele contestatiei nr. l18619/12.09.2019 formulate de catre doamna Stancu Elena Cristina privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant PL pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 13.09.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant PL pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 11.09.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul în municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist principal cu studii superioare la Sectia Obstetrica Ginecologie, post vacant contractual pe perioada determinata
>>Descarca anunt<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca fisa postului<<

    Bibliografie concurs asistent medical generalist principal cu studii superioare - perioada determinata -......>>Descarca bibliografie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si proces verbal metodologie la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist PL debutant pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 04.09.2019:

>>Descarca procese verbale<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Ambulatoriului integrat din 03.09.2019:

>>Descarca centralizator<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician 02.09.2019:

>>Descarca centralizator<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Ambulatoriului integrat din 30.08.2019:

>>Descarca proces verbalinterviu<<    >>Descarca proces verbal final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician din 30.08.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<    >>Descarca proces verbal final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Ambulatoriului integrat din 26.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la concursul (examenul) de ocupare a unui post contractual vacant de medic in specialitatea Cardiologie din 26.08.2019:

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician din 26.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist PL pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Boli infectioase din 23.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la concursul (examenul) de ocupare a unui post contractual vacant de medic in specialitatea ORL din 22.08.2019:

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de medici in specialitatea Cardiologie din sectia Cardiologie si specialitatatea ORL din compartimentul ORL ale SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 20.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Blocul operator central, post vacant contractual pe perioada nedeterminata>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele solutionarii contestatiei la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical generalist PL pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Boli Infectioase din 20.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical generalist PL pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Boli Infectioase din 14.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie pentru ocuparea unui post contractual vacant de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in Ambulatoriul integrat din 14.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Muncitor calificat I – electrician din 14.08.2019:

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Municipal Campulung din 06.08.2019:

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Municipal Campulung din 02.08.2019 dupa reluarea probei interviu:

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei de solutionare contestatii inregistrat cu nr. 15207/ 25.07.2019 referitor la solutionarea contestatiei privind concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare in cadrul Sectiei Neonatologie, Nota de opinie a Compartimentului Juridic si Rezolutia domnului Manager al Spitalului Municipal Campulung, s-a luat urmatoarea Hotarare:

Proba interviu va fi reluata in data de 02.08.2019, ora 10.00 la sediul Administratiei spitalului din Campulung, str. Dr.Costea nr. 8, Jud.Arges.>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de:

- 1 post ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Ambulatoriului integrat>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist PL la Sectia Boli infectioase, post vacant contractual pe perioada nedeterminata>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu, proces verbal final si centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist PL principal pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 26.07.2019

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<   >>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele solutionarii contestatiei la proba interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Spitalului Municipal Campulung din 25.07.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Municipal Campulung din 24.07.2019

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de inginer debutant in cadrul Compartimentului Tehnic din 23.07.2019:

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist PL principal pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 23.07.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant PL pe perioada nedeterminata in cadrul Blocului operator central din 22.07.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele solutionarii contestatiei la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Spitalului Municipal Campulung din 22.07.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician din 19.07.2019:

>>Descarca PV final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Municipal Campulung din 18.07.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de inginer debutant in cadrul Compartimentului Tehnic din 18.07.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician din 16.07.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de inginer debutant in cadrul Compartimentului Tehnic din 15.07.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist principal PL la Blocul operator central, post vacant contractual pe perioada nedeterminata din 15.07.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant PL la Blocul operator central, post vacant contractual pe perioada nedeterminata din 15.07.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs/examen urmatoarele posturi publicate in „ Viata Medicala” nr. 28/12.07.2019:

--- un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea neonatologie la Sectia Neonatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea reumatologie la Compartimentul Reumatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic medicina generala cu drept de libera practica, avand competenta/atestat in Medicina de urgenta la CPU;

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101........>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante pe perioada determinata de infirmiera in cadrul Sectiilor: Neonatologie (1 post), OG (1 post) si Compartimentului Chirurgie plastica (1 post), din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 12.07.2019:

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante pe perioada determinata de infirmiera in cadrul Sectiilor: Neonatologie (1 post), OG (1 post) si Compartimentului Chirurgie plastica (1 post), din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 11.07.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Municipal Campulung din 11.07.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele solutionarii contestatiei la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante pe perioada determinata de infirmiera in cadrul Sectiilor: Neonatologie (1 post), OG (1 post) si Compartimentului Chirurgie plastica (1 post), din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 10.07.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de inginer debutant in cadrul Compartimentului Tehnic din 08.07.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante pe perioada determinata de infirmiera in cadrul Sectiilor: Neonatologie (1 post), OG (1 post) si Compartimentului Chirurgie plastica (1 post), din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 08.07.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Muncitor calificat I – electrician din 08.07.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs/examen urmatoarele posturi republicate in „ Viata Medicala” nr. 27/05.07.2019:

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de urgenta la CPU;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea ORL la Compartimentul ORL;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Oncologie medicala la Compartimentul Oncologie medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea ATI la Sectia ATI;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Radiologie-imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Obstetrica-ginecologie la Sectia Obstetrica-ginecologie;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea cardiologie la Sectia Cardiologie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea neurologie la Compartiment Neurologie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea neonatologie la Sectia Neonatologie;

    La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „Viata Medicala”

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101........>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - instalator din 08.07.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal elaborare metodologie concurs pentru pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante pe perioada determinata de infirmiera in cadrul Sectiilor: Neonatologie (1 post), OG (1 post) si Compartimentului Chirurgie plastica (1 post), din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 03.07.2019

>>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare concurs pentru pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante pe perioada determinata de infirmiera in cadrul Sectiilor: Neonatologie (1 post), OG (1 post) si Compartimentului Chirurgie plastica (1 post), din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 01.07.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Blocul operator central, post vacant contractual pe perioada nedeterminata>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist principal PL la Blocul operator central, post vacant contractual pe perioada nedeterminata>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de:

- 1 post ingrijitoare pe perioada nedeterminata în sectia NEONATOLOGIE>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

- 3 posturi contractual vacante pe perioada determinata de infirmiera in cadrul Sectiei OG (1 post), Sectiei Neonatologie (1 post) si Compartimentul Chirurgie plastica(1 post) >>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str.Dr.Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui:

- 1 post de inginer debutant in cadrul Compartimentului Tehnic, post vacant contractual pe perioada nedeterminata>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - instalator>>Descarca fisa postului si tematica<<

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     Proces verbal rezultate finale la concursul pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung din 03.06.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     Proces verbal comisie solutionare contestatii la concursul pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung din 03.06.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal si centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea din functia de asistent medical de farmacie debutant PL in functia de asistent medical de farmacie PL din 29.05.2019:

>>Descarca proces verbal si centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal si centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea urmatorului personal contractual - 1 post de consilier juridic I in consilier juridic IA din cadrul Serviciului de Management al calitatii serviciilor medicale, - 1 post de economist I in economist IA din cadrul Serviciului de Management al calitatii serviciilor medicale, din 28.05.2019:

>>Descarca proces verbal si centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Anunt privind termenul de solutionare contestatii la concursul pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung din 28.05.2019:

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal privind rezultatul concursului pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung din 23.05.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Conform Art. 13, alin. 6 din REGULAMENTUL de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung - "Cu cel putin 5 zile înainte de data desfasurarii probei constând în sustinerea publica a proiectului de management, comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de internet a spitalului proiectele de management depuse de toti candidatii declarati admisi in urma finalizarii probei de verificare a dosarelor de inscriere":

>>Vizualizare proiect Alexe Nicolaie<<

>>Vizualizare proiect Balan Mihai-Ionut<<

>>Vizualizare proiect Schiaucu Pavel Mugurel<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal solutionare contestatii selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung din 16.05.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung” , inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr.8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual :

- 1 post de asistent medical de farmacie PL debutant in asistent medical de farmacie PL in cadrul farmaciei cu circuit inchis a spitalului

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 20 mai 2019 ora 15.00 la Secretariat. Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung din 13.05.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal si centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea din functia de muncitor calificat III – fochist in functia de muncitor calificat II - fochist:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung” , inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual :

- 1 post de consilier juridic I in consilier juridic IA din cadrul Serviciului de Management al calitatii serviciilor medicale

- 1 post de economist I in economist IA din cadrul Serviciului de Management al calitatii serviciilor medicale

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 17 mai 2019 ora 15.00 la Secretariat. Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal si centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea din functia de muncitor calificat IV – liftier in functia de muncitor calificat III - liftier:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultatele finale la examenele organizate pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din 25.04.2019:

>>Descarca rezultate director financiar contabil<<

>>Descarca rezultate director de ingrijiri<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Procese verbale selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director din 18.04.2019

Director financiar-contabil>>Descarca proces verbal<<

Director de ingrijiri>>Descarca proces verbal<<

Metodologie de desfasurare a concursului/examenului>>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului / examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung”, inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 1 post de muncitor calificat IV – liftier in muncitor calificat III – liftier din cadrul spitalului>>Descarca bibliografia si fisa postului<<

- 1 post de muncitor calificat III – fochist in muncitor calificat II – fochist la centrala termica>>Descarca bibliografia si fisa postului<<

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 25 aprilie 2019 ora 15.00 la Secretariat.>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii (M.O. Partea I nr. 1073/30.12.2016) si potrivit Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Campulung nr. 109/15.03.2019, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER , persoana fizica, la Spitalul Municipal Campulung, in perioada 07.05.2019- 22.05.2019, la sediul Spitalului Municipal Campulung din strada Dr. Costea nr. 8.

>>Descarca anunt<<   >>Descarca dispozitie primar<<<   >>Descarca regulament<<<   >>Descarca bibliografie<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG, cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr. 8, JUDETUL ARGES organizeaza concurs pentru ocuparea functiei specifice comitetului director, dupa cum urmeaza:

- Director de ingrijiri

    Concursul/ examenul se va derula in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Metodologiei de organizare a concursului/ examenului pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director: Director financiar-contabil si Director de ingrijiri din cadrul Spitalului Municipal Campulung, aprobata prin Dispozitia Municipiului Campulung nr. 129/29.03.2019

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

     SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG, cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr. 8, JUDETUL ARGES organizeaza concurs pentru ocuparea functiei specifice comitetului director, dupa cum urmeaza:

- Director financiar-contabil

    Concursul/ examenul se va derula in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Metodologiei de organizare a concursului/ examenului pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director: Director financiar-contabil si Director de ingrijiri din cadrul Spitalului Municipal Campulung, aprobata prin Dispozitia Municipiului Campulung nr. 129/29.03.2019

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare pentru ocuparea postului vacant de medic in specialitatea reumatologie din cadrul Compartimentului de Reumatologie al SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 19.02.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de medic cu competenta/atestat medicina de urgenta in cadrul CPU si farmacist specialist in specialitatea Farmacie generala in Farmacia cu circuit inchis ale SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 12.02.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare pentru ocuparea postului vacant de medic in specialitatea Boli Infectioase din cadrul C.P.I.A.A.M. al SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG din 12.02.2019

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de radiologie în cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala 30.01.2019:

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu, centralizator si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician 28.01.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca centralizator<<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final si contralizator la concursul organizat pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul Sectiei Neonatologie 28.01.2019:

>>Descarca proces verbal final<<   >>Descarca centralizator<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de radiologie în cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala 28.01.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul Sectiei Neonatologie 28.01.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician din 22.01.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de radiologie în cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala din 22.01.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul Sectiei Neonatologie din 22.01.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de registrator medical, in cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala 17.01.2019:

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de registrator medical, in cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala din 16.01.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician din 15.01.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de radiologie în cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala din 15.01.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul Sectiei Neonatologie din 15.01.2019

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent social din 15.01.2019:

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post de registrator medical, in cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala din 11.01.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs/examen urmatoarele functii republicate in „ Viata Medicala” nr. 2/11.01.2019 :

--- un post cu norma intreaga de medic primar în specialitatea medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist în specialitatea medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist în specialitatea cardiologie la Sectia Cardiologie;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist în specialitatea neurologie la Compartiment Neurologie;

--- un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an în specialitatea neonatologie la Sectia Neonatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic primar în specialitatea OG la Sectia OG;

--- un post cu norma intreaga de medic primar în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;

--- un post cu norma intreaga de farmacist specialist, în Farmacia cu circuit inchis;

--- un post cu norma intreaga de medic medicina generala, cu competenta / atestat medicina de urgenta in cadrul CPU;

    La concurs se pot prezenta medici, farmacisti specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul. Tematica de concurs este cea prevazuta pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „ Viata Medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101.......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent social din 11.01.2019:

>>Descarca proces verbal interviu<<   >>Descarca PV final<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post de registrator medical, in cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala din 08.01.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent social din 08.01.2019:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs/examen urmatoarele functii republicate in „ Viata Medicala” nr. 51-52/21.12.2018 :

--- un post cu norma intreaga de medic primar în specialitatea medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist în specialitatea medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist în specialitatea cardiologie la Sectia Cardiologie;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist în specialitatea neurologie la Compartiment Neurologie;

--- un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an în specialitatea neonatologie la Sectia Neonatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic primar în specialitatea OG la Sectia OG;

--- un post cu norma intreaga de medic primar în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;

--- un post cu norma intreaga de farmacist specialist, în Farmacia cu circuit inchis;

--- un post cu norma intreaga de medic medicina generala, cu competenta / atestat medicina de urgenta in cadrul CPU;

--- un post cu norma intreaga de medic în specialitatea boli infectioase la C.P.I.A.A.M.;

--- un post cu norma intreaga de medic în specialitatea Epidemiologie la C.P.I.A.A.M.;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic în specialitatea Medicina de urgenta la CPU;

--- un post cu norma intreaga de medic în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic în specialitatea Oncologie medicala la Compartimentul Oncologie medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic în specialitatea ATI la Sectia ATI;

--- un post cu norma intreaga de medic în specialitatea Radiologie-imagistica medicala la Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic în specialitatea Pediatrie in Sectia Pediatrie;

--- un post cu norma intreaga de medic în specialitatea reumatologie la Compartimentul Reumatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic în specialitatea OG la Sectia OG;

    La concurs se pot prezenta medici, farmacisti specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul. Tematica de concurs este cea prevazuta pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „ Viata Medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101.......>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post de asistent social din 28.12.2018

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical, in cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala din 28.12.2018

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Câmpulung cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, în conformitate cu Hotarârea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - electrician>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Câmpulung cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, în conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de infirmiera in cadrul Sectie Neonatologie>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Câmpulung cu sediul în municipiul Câmpulung, str.Dr.Costea nr.8, judetul Arges, în conformitate cu Hotarârea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi contractuale pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de radiologie în cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Câmpulung cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Dr.Costea nr.8, judetul Arges, în conformitate cu Hotarârea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de registrator medical, post vacant contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Câmpulung cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Dr.Costea nr.8, judetul Arges, în conformitate cu Hotarârea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent social, post vacant contractual pe perioada nedeterminata>>Descarca anunt, fisa postului si tematica<<


---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------